گالری فیلم گفتگو:


 

       
 موسسه آموزش عالی گفتگو
تیزر تبلیغاتی موسسه آموزش عالی گفتگو
  موسسه آموزش عالی گفتگو
گفتگو با دانش پذیران MBA و DBA مدیریت راهبردی کسب و کار www.ghei.ac.ir
 
  موسسه آموزش عالی گفتگو
برنامه تلویزیونی در شهر www.ghei.ac.ir
 
         
         
  موسسه آموزش عالی گفتگو
سخنان مدیر عامل موسسه آموزش عالی گفتگو مهندس حسین محمدیان www.ghei.ac.ir
    موسسه آموزش عالی گفتگو
جلسه اعضا شورای سیاست گذاری سمینار بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار
     موسسه آموزش عالی گفتگو
جلسه اعضا شورای سیاست گذاری سمینار بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار
         
JoomShaper