مهارت های مدیران حرفه ای

مهارت های مدیران حرفه ای

 

درجهان امروز پیشرفت و توسعه کشورها بر مبنای علم و مهارت استوار است. پژوهش و تولید علم و فناوری از مهمترین عناصر رشد، توسعه اقتصادی، فرهنگی و ... کشور به حساب می آید.

توفیق در این زمینه ها در صورتی محقق خواهد شد که همراه با توسعه نیروی انسانی باشد. موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو نیز در این راستا به منظور عملکرد بهتر مدیران و افزایش مهارت های حرفه ای طرح تربیت مدیران ایده آل را معرفی می نماید که این طرح در سه سطح (پایه، پیشرفته، راهبردی) برگزار می گردد.


موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو به عنوان برگزار کننده  دوره های زبان کاربردی و مدیریت حرفه ای در راستای رسالت همیشگی خود برای تربیت مدیران ایده آل، اقدام به برگزای دوره های تلفیقی زبان و مدیریت با نام اختصاری (4B) برای ایفای هرچه بهتر نقش خود در توانمند سازی مدیران کشور نموده است


این دوره ها در سه سطح متفاوت برای گروه های مدیریتی ، DBA (مدیریت راهبردی کسب و کار)، MBA (مدیریت پیشرفته کسب و کار) و BBA (مدیریت پایه کسب و کار) برگزار می گردد که در هریک از دوره های نام برده شده شرکت کنندگان به تناسب دوره خود همزمان با آموزش های مدیریتی دوره هایی تخصصی زبان انگلیسی متناسب و مورد نیاز حرفه خود را  نیز فرا  می گیرند.


4B عبارت است از 4 دوره زیر که به صورت یک دوره واحد برگزار میگردد:


BA
Business Administration

مدیریت عالی کسب و کار

 

BC
Business Conversation
مکالمه بازرگانی انگلیسی


BN
Business Negotiation
مکاتبات، مذاکرات و آشنایی با اصول قراردادهای تجاری به انگلیسی

 

BI
Business IT Skills
مهارت های فناوری اطلاعات در کسب و کار

۱۴:۲۵ - ۹۸/۰۲/۰۵