تربیت مدیران ایده آل 3B

تربیت مدیران ایده آل 3B

طرح تربیت مدیران ایده آل 3B

Speeches of Science and Expertise


در جهان امروز پیشرفت و توسعه کشورها برمبنای علم و مهارت استوار است. پژوهش و تولید علم و فناوری از مهمترین عناصر رشد، توسعه اقتصادی، فرهنگی و ... کشور به حساب می آید. توفیق در این زمینه ها در صورتی محقق خواهد شد که همراه با  توسعه نیروی انسانی باشد.

 

موسسه آموزش عالی گفتگو نیز در این راستا به منظور عملکرد بهتر مدیران و افزایش مهارت های حرفه ای طرح تربیت مدیران ایده آل را معرفی می نماید که این طرح در سه سطح ( پایه، پیشرفته، راهبردی) برگزار میگردد.

 

موسسه آموزش عالی گفتگو به عنوان برگزارکننده دوره های زبان کاربردی و مدیریت حرفه ای در راستای رسالت همیشگی خود برای تربیت مدیران ایده آل ، اقدام به برگزاری دوره های تلفیقی زبان و مدیریت با نام اختصاری (3B) برای ایفای هرچه بهتر نقش خود در توانمند سازی مدیران کشور نموده است.

 

این دوره در سه سطح متفاوت برای گروه های مدیریتی ، DBA مدیریت عالی راهبردی کسب و کار، MBA مدیریت پیشرفته کسب و کار، BBA مدیریت پایه کسب و کار، برگزار میگردد که در هریک از دوره های نام برده شده شرکت کنندگان به تناسب دوره خود همزمان با آموزش های مدیریتی دوره های تخصصی زبان انگلیسی متناسب و مورد نیاز حرفه خودرا نیز فرا میگیرند.

 

 

 

با کارشناسان ما تماس بگیرید 42519-021

۰۹:۱۳ - ۹۸/۰۷/۲۹