نمونه مدارک و گواهی نامه ها

موسسه آموزش عالی گفتگو، همواره بر باور آموزش مهارت محور برای مدیران و متقاضیان فرهیخته خود بوده و خواهد بود، ازین سو برخی از نمونه مدارک اعطایی خود را برای علاقه مندان به پیشرفت و ارتقاء ، نمایش میدهد.

 

نمونه مدرک مورد تایید وزارت علوم تحقیقات

نمونه مدارک CBMC کانادا

نمونه مدرک (BEC (Business English Course دانشگاه کمبریج

نمونه مدرک (TKT (Teaching Knowledge Test دانشگاه کمبریج

۰۹:۲۸ - ۹۸/۰۷/۲۹