نامه نگاری انگلیسی

زبان بازرگانی انگلیسی BEC

دوره نامه نگاری به انگلیسی


 آموزش نامه نگاری انگلیسی از ملزومات لازم تمامی زبان آموزان انگلیسی می باشد.

 تمامی افراد تحصیل کرده می بایست آموزش نامه نگاری انگلیسی را به خوبی بداند.

 

زیرا تمامی عزیزان تحصیل کرده ما در هر جایگاهی روزی نیاز به نوشتن و نامه نگاری انگلیسی پیدا می کنند.

انواع گوناگونی از نامه ها در زبان انگلیسی وجود دارد.

برای مثال ، نامه های دوستانه و شخصی و یا نامه های اداری ساختار نامه نگاری انگلیسی بر اساس نوع نامه تعیین می گردد.

 

مزیت های دوره :

انتهای دوره می توانند به راحتی نامه های اداری را به سبک بین الملل به تحریر در بیاورند و دیگر برای نامه نگاری های انگلیسی احتیاج به مراجعه به دارالترجمه ها ندارند.

زمان برگزاری این دوره 100 ساعت می باشد.

۱۸:۰۰ - ۹۸/۰۳/۲۸