MBA مدیریت حسابداری

دوره MBA

مدیریت عالی MBA حسابداری


دوره جامع حسابداری به ابتکار موسسه آموزشی عالیگفتگو و زیر نظر مدرسین به نام حسابداری و مالی کشور به منظور ارتقای توانمندی مدیران غیرمالی و مدیرانی که جهت بهبود عملکرد سازمانی خود و همچنین رفع بهینه چالشهای مالیاتی و . . . نیاز به یادگیری فشرده و کاربردی مفاهیم حسابداری دارند تعریف گردیده است.

 

از ویژگیهای منحصر به فرد این دوره ارائه مباحث و مثالهای دنیای واقعی کسب و کار است که عموما در مراکز دانشگاهی به دلیل صرفا آکادمیک بودن مباحث به آنها اشاره نمی گردد. همچنین اساتید دوره تماما مدیران ارشد اجرایی در حوزه مالی و حسابداری هستند که همین امر بر کاربردی بودن آموزشهای دوره می افزاید. همچنین ویژگی ممتاز دیگر این دوره این بوده که در پایان به شرکت کنندگان مدرک معتبر مورد تایید وزارت علوم اعطا می گردد.

 

مزیت های دوره :

بعد از گذاراندن دوره می توانید در شرکت های بزرگ و به نام  مشغول به کار شوید و در صورتی که خود مدیریت کسب و کاری را داشته باشید شخصا می توانید تمامی حساب های کسب و کار را مدیریت نمودند و ریز به ریز مسائل مالی کسب و کار را رفع نمایید.

 

زمان برگزاری این دوره سه ماه می باشد.

۰۸:۱۷ - ۹۸/۰۷/۲۹