اخبار / شروع دوره ی مکالمه ترکی استانبولی

فقط در 4 ماه روان مکالمه کنید

 روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت: 17:30 الی 20:30

شروع دوره : 97/10/4

 

 

 روزهای جمعه

ساعت:9 الی 14

تاریخ شروع: 97/10/14

 

با ما تماس بگیرید 3-42519

زمان انتشار ۱۲ آذر، ۱۳۹۷
۱۴:۳۸ - ۹۸/۰۲/۰۵