اخبار / روز معلم مبارک

 

مدیریت محترم عامل موسسه آموزش عالی گفتگو و تمامی پرسنل اداری و آموزشی ، روز معلم را به کلیه فعالان و شاغلین در عرصه ی آموزش تبریک عرض مینماید.

زمان انتشار ۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۷
۰۶:۴۸ - ۹۷/۰۴/۰۴