اخبار / آموزش تربیت مدرس زبان انگلیسی TKT

با مدرک وزارت علوم

پذیرش هشتاد و نهمین دوره آموزش تربیت مدرس حرفه ای TKT

با مدارک معتبر و بین المللی

 

شروع دوره:

پنج شنبه: ساعت 14 الی 19، از تاریخ 98/3/30

زمان انتشار ۲۱ خرداد، ۱۳۹۸
۰۸:۵۱ - ۹۸/۰۷/۲۹