اخبار / آسیب شناسی سازمانی در شرایط رکود

کارگاهی حرفه ای با تدریس استاد امیدواری

 

آسیب شناسی سازمانی در شرایط رکود اقتصادی

زمان انتشار ۲۱ خرداد، ۱۳۹۸
۰۰:۱۶ - ۹۸/۰۶/۰۱