اخبار / اجرای سیستم مدیریت بهره وری و بهبود عملکرد

کارگاه 2 روزه با تدریس استاد امیدواری

 

بهبود عملکرد و مدیریت بهره وری

زمان انتشار ۲۱ خرداد، ۱۳۹۸
۰۰:۱۵ - ۹۸/۰۶/۰۱