سرمایه انسانی


 

      سرمایه انسانی موسسه را دو گروه سرمایه انسانی مجرب و سرمایه انسانی جوان تشکیل می دهند. به دلیل ماهیت آموزشی فعالیتها و خدمات موسسه، داشتن نیروی انسانی مجرب به عنوان مدرسین حوزه های مختلف، امری ضروری است. همچنین کادر پرسنلی و مشاورین جوان و تحصیل کرده با رعایت اصول مشتری مداری همواره آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان می باشند. آموزش مستمر ضمن خدمت نیز برای همکاران جوان به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات، ارتقا سطح دانش، توانایی ها و مهارت های آنان به یکی از سیاست های اصلی تربیت و پرورش سرمایه انسانی موسسه تبدیل شده است.

 

اساتید موسسه:

مرد

 68 نفر

تحصیلات

20 نفر دکترا

48 نفر فوق لیسانس

زن

70 نفر

تحصیلات

11 نفر دکترا

59 نفر فوق لیسانس

 

پرسنل موسسه:

مرد

 5 نفر

تحصیلات

1 نفر فوق لیسانس

2 نفر لیسانس

2 نفر دیپلم

زن

12 نفر

 

7 نفر فوق لیسانس

5 نفر لیسانس

 

 

مشاورین علمی موسسه

مرد

 4 نفر

تحصیلات

4 نفر فوق لیسانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برخی از حامیان ما

برخی از همکاران آموزشی ما

JoomShaper