گزارش فعالیت های اجتماعی موسسه


 

1-     فعالیت کاری

آموزش عالی گفتگو در سال 1388 به منظور برگزاری دوره های آموزش عالی برای علاقه مندان و افراد جویای کار تاسیس گردید. هدف اصلی این موسسه افزایش توانایی کیفیت آموزشی در قشر دانش پذیران می باشد.

این موسسه برای کمک به اجرای رسالت خود استاندارد ISO 9001:2008  را به عنوان استاندارد سیستم مدیریت کیفیت انتخاب کرده و اهداف زیر را به دنبال دارد:

1-ارتقای کیفیت آموزش عالی

2-کاهش هزینه های آموزشی در راستای افزایش کیفیت

3-پرورش نیروی کارآمد

4-ارتقای سطح آموزش مجازی

5-استاندارد سازی مجازی

6-بهبود محیط کار و فرایندها

همچنین موسسه موفق به اخذ ISO 10004 ، رضایتمندی مشتری نیز شده است و بر آن است تا بیش از گذشته نسبت به نیل به اهداف مذکور اهتمام ورزد.

 

      2- محیط زیست

             -مصرف بهینه و بازیافت کاغذ

             -تلاش برای الکترونیکی کردن ثبت نام ها ، نظرسنجی ها، درخواست ها و مکاتبات

 

      3-حقوق مصرف کننده:

                -نظرسنجی از مشتریان

                 -باز مهندسی فرایندها مطابق با نظرات مشتریان

                 -استفاده از خدمات رفاهی در موسسه

                 -ارائه تخفیفات ویژه

                 - پیاده سازی سیستم CRM در تمامی بخشهای موسسه

 

     4- همکاری با سایر شرکتها و ارگانها

                 -گسترش همکاری با سایر موسسات داخلی و خارجی به منظور حصول سینرژی و ارائه خدمات با کیفیت بهتر

                 - ارائه خدمات با تخفیف ویژه به شرکتها، موسسات و ارگانهای همکار

     

 

 

 

برخی از حامیان ما

برخی از همکاران آموزشی ما

JoomShaper