چشم انداز کلی


 

موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو به روزي مي انديشد كه با تكيه بر انديشه اي پويا خواستي متعالي و نگاهي ماندگار نيازهاي آموزشي هر ايراني، در سطح عالي را در مجموعه خود مرتفع سازد و با گسترش فعالیت های خود در سطح جهانی به موسسه ای برتر تبدیل شود

ماموریت


 

     موسسه در زمينه سرمايه گذاري، طراحي و اجراي خدمات آموزشي عالي، توليد و عرضه تكنولوژيهاي علمي دانشگاهي قسمت دانشپذيران و دانش پژوهان با تنوع در ارائه آموزش هاي در سطوح دانشگاهي و استانداردهاي بين المللي فعاليت مي نمايد.

اهم اهداف آتی


 

1-     تامین منابع مالی جهت ارائه بهتر خدمات

2-     حضور در بازارهای جدید با هدف دستیابی به مصرف کننده نهایی

3-     مشارکت با سایر موسسات و شرکت ها و ارگانهابه منظور همکاری در ارائه خدمات و هم افزایی

4-     توافقات استراتژیک با شرکت ها ، موسسات و ارگانها با هدف توسعه بازار و سبد کالا

5-     بهبود شرایط حضور در بازارهای هدف داخلی، منطقه ای و جهانی

6-      بهبود سیستم های کیفیت رضایت مندی مشتریان

7-     حفظ حداکثری مشتریان وفادار

 

 

 

 

برخی از حامیان ما

برخی از همکاران آموزشی ما

JoomShaper