استراتژی های موسسه:


 

  1. حفظ و ارتقا جایگاه موسسه به عنوان یکی از برترین موسسات آموزش عالی در کشور
  2. ارائه مستمر و مداوم خدمات آموزشی مطابق با استانداردهای روز جهان
  3. توسعه بازارهای موسسه فراتر از بازار داخلی
  4. افزایش مستمر سودآوری
  5. افزایش ظرفیت آموزشیتراتژیک ثبت موسسه
  6. توسعه توانمندی نیروی انسانی موسسه در جهت دستیابی به اهداف
  7. استفاده بهینه از منابع اولیه، تجهیزات و انرژی
  8. بروز رسانی و ارتقا سیستم های مدیریتی ثبت شرکت
  9. صیانت از نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی موسسه
  10. تثبیت برند با افزایش رضایتمندی مشتریان

برخی از حامیان ما

برخی از همکاران آموزشی ما

JoomShaper