مدارک لازم


 

1- تصویرنقشه شهرموسسه مربوطه

2-عکس ازنمای ساختمان

3-نام ونام خانوادگی مدیرمسئول به فارسی وانگلیسی

مدارک معاونت آموزشي هر دپارتمان

1-کپی شناسنامه و 2 قطعه عکس معاونت آموزشی

2-کپی آخرین مدرک تحصیلی

3-سوابق کاری وآموزشی

JoomShaper