انگليسي براي ايميل نگاري

کتابي است در 6 درس با تمرکز بر اهميت ايميل نگاري در دنياي تجارت امروزي که متقاضيان را با اصول صحيح و نوين نگارش الکترونيک آشنا مي سازد. در هر ايميل با توجه به سمت، مقتضيات و هدف مورد نظرتان مي توانيد نگارشي صحيح و تاثير گذار داشته باشيد.

ويژگي هاي اين کتاب:
• ايميل هاي نمونه جهت نمايش سبک هاي مختلف و نکات زباني کليدي
• باکس هاي پيشنهادي از نکات زباني کليدي
• بخش "ايميل دريافت کرديد" جهت تمرين نوشتاري دو نفره
• بخش" شروع" با هدف برجسته نمودن فاکتور فرهنگ در ايميل نگاري
• بخش"خروجي" مشتمل بر تمرين هاي شنيداري
• ضميمه اي شامل پاسخنامه، متن فايل هاي شنيداري و ليست کاملي از عبارات ايميل

ليست سرفصل ها

چارچوب صفحه ايميل، ساختار ايميل، موضوع

 

An introduction to emails

نگارش مناسب با موضوع، عبارات رسمي/غير رسمي، اختصارات، املاء صحيح

 

Formal and informal emails

پاسخگويي به درخواست ها، نکات مثبت و منفي ايميل نگاري، نگارش مودبانه

 

Enquiries

نوشتن ايميل به همکاران، صحبت در خصوص ضرب الاجل و تصميم گيري ها

 

Requesting action

پاسخ گويي و اطلاع رساني به وسيله عبارت هاي محاوره اي و مختصر شده

 

Exchanging information

عبارت هاي رايج جهت قرار گذاشتن، حروف اضافه مربوط به زمان، اعلام تاسف

   

 

 

JoomShaper