انگليسي براي مشتري مداري

 دوره اي براي افرادي است که نيازمند ارتباط موثر به زبان انگليسي با مشتريان خود هستند. اين کتاب در 6 درس جذاب و متنوع علاوه بر آموزش لغات و اصطلاحات تخصصي، استراتژي هاي برخورد با مشتري را نيز آموزش مي دهد.

مقدمه اي بر معرفي بازاريابي و تبليغات، نحوه يافتن مشتري، استراتژي برنامه ريزي، طراحي تبليغات و ارايه آنها، ابزار بازاريابي، معرفي، بازاريابي بوسيله نمايشگاههاي عمومي     

ويژگي هاي اين کتاب:

  • نکات و اصطلاحات کليدي براي برخورد مناسب و موثر با مشتري
  • وجود بخشي در انتهاي هر فصل که سبب ايجاد بحث در کلاس ميگردد
  • بخش ضميمه که شامل متن Listening ها، پاسخ سوالات، نمونه نامه ها و اصطلاحات مفيد است
  • فعاليت هايي که سبب افزايش انگيزه و آگاهي در کلاس مي گردند

ليست سرفصل ها

مقدمه اي بر مشتري مداري موفقيت در مشتري مداري، واقعيات شگفت انگيز در مورد مشتريمداري…

 

Introduction to customer care

رو در رو با مشتريان بايدها و نبايدها در مورد جلسات، مشتريان نامرئي…

 

Face to face with customers

تماس با مشتري از طريق تلفن

 

Dealing with customers on the phone

موفقيت مرکز تماس گرفتن سفارش، مرکز تماس مشتري محور...

 

Call centre success

رسيدن به مشتري مداري از طريق نگارش نامه نگاري موثر، سبک هاي نامه نگاري رسمي و غير رسمي...

 

Delivering customer care through writing

برخورد با مشکلات و شکايات(نامه عذزخواهي، استراتژي برطرف کردن مشکلات،..

 

Dealing with problems and complaints

JoomShaper