• شرایط شرکت در کارگاه اسکیس و راندو

دانشجویان رشته معماری یا رشته های مرتبط

فارق التحصیلان رشته معماری یا رشته های مرتبط

گذراندان دوره جامع طراحی فاز دو معماری یا طراحی معماری داخلی در موسسه

دپارتمان اسکیس

عنوان دوره

محتوا

اسکیس پایه

تفکر

بررسی و شناخت موضوعات مختلف، ایده پردازی و ارائه کانسپت مورد نظر

تجسم

مبانی و اصول ترسیم خط و حجم، کاربردخط و تکنیک های استفاده از خط

اصول و مبانی پرسپکتیو

ترکیب احجام - خلق فرم

طراحی احجام معماری (بازشو،شفافیتها،ورودی، اقلیم و...)

همراه با اصول کروکی مقدماتی

ترسیم و پرزانته

تکنیک های راندو  (ماژیک، مدادرنگی،آبرنگ)

شناخت وکاربرد رنگ، سایه، بافت، آسمان، پرسوناژ

کاربردرنگ وسایر مفاهیم در اقلیم

شیت بندی

همراه بااصول کروکی پیشرفته

اسکیس پیشرفته

معماری-معماری

فرآیند طراحی

اقلیم شناسی

حجم های موضوعی

تحلیل ریزفضاها، سرانه ها، سایت و...

کروکی اقلیم

طراحی اسکیس های خاص

و...

آموزش اسکیس

آموزش راندو

JoomShaper