تاریخ شروع دوره جدید از 2 تیر 1396 روز های جمعه 9 - 14

 

 

 

 شروع دوره BBA 9 تیر 1396 روز جمعه ساعت 9 - 18

آغاز پذیرش فراگیر پیام نوبت 17 از اردیبهشت 1396

شروع ثبت نام کلاس های CBT برای پنج شنبه ها ساعت 14 - 19

آغاز ثبت نام دوره ی فشرده ی مکالمه و بحث آزاد زبان انگلیسی تک روز در هفته پنجشنبه ۱۴ الی ۱۸ و ۲ روز در هفته یکشنبه و سه شنبه

JoomShaper