یازدهمین دوره اصول و فنون مذاکره و قراردادهای تجاری (N.S) برای روزهای یکشنبه و سه شنبه بعداز ظهر از 96/3/23

JoomShaper