آکادمی ها / مترجمی زبان انگلیسی

با کاملترین روش آموزشی، تبدیل به مترجمی توانمند شوید.

مترجمی حرفه ای زبان انگلیسی


بازار کار رشته مترجمی زبان انگلیسی نسبت به مترجمی سایر زبانها بسیار گسترده تر است. دلیل آن هم نیاز روزافزون سازمانها و افراد به این شاخه از مترجمی زبان می باشد.

موسسه آموزش عالی گفتگو، با سابقه ی موفق تدریس 8 ساله ی این دوره، همواره از پیشتازان در زمینه ی تربیت و آموزش مترجمانی توانمند بوده و خواهد بود.

 

 

   

 

زمان انتشار ۱۲ آذر، ۱۳۹۶